Nowoczesna medycyna to…innowacyjna technologia. Trzeba przyznać, że dzisiejsi naukowcy, dzięki najróżniejszym urządzeniom, mechanizmom mogą dokonywać spektakularnych odkryć, tworzyć nowe metody leczenia, dzięki którym można poradzić sobie z wieloma chorobami. Do takich odkryć należą komórki macierzyste oraz osocze bogatopłytkowe.

O ile komórki macierzyste w ostatnich czasach są dość popularnym tematem, tak osocze jest jeszcze wielką niewiadomą. W sumie nie ma się czemu dziwić, ponieważ aby to wszystko wyjaśnić potrzebne są naukowe pojęcia. Osocze bogatopłytkowe to skoncentrowana objętość płytek krwi. Takie pojęcie na pewno niewiele Wam mówi, więc spróbujmy dalej. Takie osocze odpowiedzialne jest za powstawanie skrzepów, czyli blizn. To one odpowiedzialne jest za proces gojenia się. Dzięki wspaniałym maszynom takie osocze można wyodrębnić z krwi obwodowej pacjenta.

I w tym momencie możemy wrócić do wspomnianych wcześniej komórek, które częściej wykorzystywane są do leczenia. Leczenie komórkami macierzystymi wykorzystywane jest w leczeniu wielu chorób o podłożu neurologicznym, przy zawałach serca, przy przeszczepie szpiku kostnego. Lekarze gorąco namawiają do tego, aby podczas porodu pobierać takie komórki, które w przyszłości można wykorzystać w leczeniu.

Jednak leczenie komórkami a osoczem bardzo się różni. Ponieważ osocze przyspiesza leczenie się ran, poprzez tworzenie się blizn. Z kolei komórki mają za zadanie zastąpienie obumierających komórek nowymi, dzięki czemu szansa na wyleczenie jest większa. Obie metody leczenia, zarówno osoczem, jak i komórkami jest jednak u nas akceptowana.